Chapter I: Aarde

posted on 10 Nov 2014 19:42 by intersomnia

   

การทดสอบรอบ Alpha Tester สำหรับโปรเจ็คท์ Intersomnia จบลงแล้ว!

ขอบพระคุณที่เข้าร่วมการทดสอบ

(SAVE ของคุณจะยังถูกรักษาไว้ในฐานข้อมูล)

PLEASE STAND BY AND SEE US AGAIN IN OPEN BETA!

 

 

    Alpha Testing Achievements & Fun Facts  

 • From Rags to Riches! : ผู้เล่นที่มีแต้มเยอะที่สุด - dc9spot (6560 pts.)
 • Spawn of the Devil : ผู้เล่นเผ่าปีศาจเปิดเผยตนเองตั้งแต่เริ่มเนื้อเรื่อง - findarato
 • Legendaries Artifacts Unlocked : 9
 • 55.9% of Players found Narrator's secret
 • ตัวละครของผู้เล่น 3 คน รอดจากการถูก K.O. (เสียชีวิตกระทันหัน) ได้โดยช๊อยส์ตัวเลือก
 • ในระยะเวลาของการทดสอบ NPC ที่ถูกผู้เล่นพบเห็นใน Aarde มีเพียงคนเดียว คือคุณจอมทัพ อัศวไวย
 • ผู้เล่น 4 คน เดินผ่านผู้เล่นด้วยกันโดยไม่ได้ทักทาย และไม่มีโอกาสได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้เล่น
 • การทดสอบระบบ Offline/Online ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ และจะถูกนำออกไปในตอนเปิดจริง
 • การทดสอบระบบไม่มีเดดไลน์ ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ และจะถูกนำออกไปในตอนเปิดจริง
 • การนำเสนอและการทำ Original Soundtrack ประกอบไม่ค่อยมีผลกับความพอใจของผู้เล่น
 • อ้างอิงจากแบบทดสอบเผ่า ผู้เล่นส่วนมากเลือกตอบด้วยนิสัยของตัวเอง
 • Exteen ในปัจจุบัน ไม่เหมาะสมสำหรับการทำคอมมูนิตี้เท่ากับสมัยก่อน
 • ข่าวสารบน Twitter ได้รับความสนใจมากกว่า Facebook
 • ระบบต่างๆบน Google คือสิ่งที่เหมาะสมกับการทำคอมมูนิตี้มากที่สุดในเวลานี้
 • อาจมีความจำเป็นต้องมีระบบโรลเพลย์ในอนาคต

 

สำหรับช่วง Open Beta จะมีการปล่อยข้อมูลออกมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

                                   

 

 

 

You need to finish    Prologue: Intersomnia   before this Chapter
              SEE WHO FINISHED THIS CHAPTER:         Featured Fan-Fiction   [Life Theory]   by 66074